Menu Zamknij

TWÓJ SAMOCHÓD

W skład pakietu komunikacyjnego wchodzą mogą wchodzić innymi:

  • OC–  obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  • AC (AutoCasco) – odszkodowane w razie wypadku, stłuczki, kradzieży lub w następstwie żywiołów: ognia, gradu itp.
  • NNW ( następstwa nieszczęśliwych wypadków)- odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • ASS (Assistance) – w zależności od wybranego wariantu holowanie i pomoc w razie wypadku lub awarii, na terenie kraju lub w kraju i za granicą oraz różne usługi dodatkowe wspierające po wypadku lub awarii.
  • NNW dla kierowcy – dodatkowa wysoka suma ubezpieczenia w przypadku śmierci kierowcy w wyniku wypadku komunikacyjnego
  • Pojazd zastępczy – bezpłatne korzystanie z pojazdu zastępczego po wypadku lub awarii własnego pojazdu
  • Ubezpieczenie szyb samochodowych – organizacja i pokrycie kosztów naprawy  stłuczonej szyby w samochodzie
  • Ubezpieczenie bagażu podróżnego – pokrycie kosztów zniszczonego bagażu w wyniku wypadku
  • Ubezpieczenie ochrony prawnej – zapewniające pomoc prawną właścicielowi i kierującemu pojazdem.