Menu Zamknij

TWOJE GOSPODARSTWO ROLNE

Minęły już czasy kiedy rolnikom wystarczało

  • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

O ile obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej daje szeroki zakres ochrony to obowiązkowe ubezpieczenie budynków daje bardzo wąski zakres ochrony.

Nowoczesne gospodarstwa rolne są obecnie przedsiębiorstwami posiadającymi drogie maszyny oraz wyposażenie, które często ma wyższą wartość niż same budynki. Wielohektarowe gospodarstwa są narażone nie tylko na szkody związane ze zniszczeniem czy uszkodzeniem maszyn i urządzeń ale również na duże straty w uprawach powstałe w wyniku niekorzystnej pogody oraz na szkody powstałe w związku z hodowlą zwierząt.

Warto więc pomyśleć o ubezpieczeniach takich jak:

  • dotowane ubezpieczenia upraw,
  • ubezpieczenia zwierząt od padnięcia lub uboju z konieczności,
  • ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń i awarii (które np. dla maszyn mobilnych zapewnia zdecydowanie lepszy zakres ochrony niż tradycyjne auto casco)
  • pakiety ubezpieczeń dla gospodarstw agroturystycznych.

Należy pamiętać, że również dom ubezpieczony na bazie obowiązkowego ubezpieczenie budynków posiada ochronę jedynie w ograniczonym zakresie i należy ją uzupełnić o dodatkowe ubezpieczenia takie jak np. ubezpieczenie ruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży.

Zapraszamy na rozmowę odnośnie właściwego zabezpieczenia Państwa gospodarstwa rolnego przy jednoczesnym zachowaniu składek na rozsądnym poziomie.