Menu Zamknij

TWOJA FIRMA

Często przedsiębiorcy pamiętają jedynie o podstawowych ubezpieczeniach dla firmy:

  • ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Warto pamiętać, że te powyższe rodzaje ubezpieczeń, zwłaszcza w ich podstawowym zakresie, często nie obejmują największych ryzyk na jakie jest narażone przedsiębiorstwo. Ciągle mało znane jest

  • ubezpieczenie utraty zysku.

Niejednokrotnie strata z tytułu przerwy w działalności znacznie przewyższa szkody powstałe w wyniku zniszczenia mienia.

Kolejnym mało popularnym ubezpieczeniem jest

  • ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych – Cyber Risk

Obecnie ryzyka cybernetyczne często są dużo większym zagrożeniem i wywołują większe straty niż ogień czy kradzież.

Takich mało znanych obszarów jest zdecydowanie więcej i nie sposób ich wszystkich wymienić.

Rozwój technologii, postęp gospodarczy oraz duża konkurencja wśród zakładów ubezpieczeń przyczyniły się w ostatnich latach do rozszerzenia gamy produktów oferowanych przez zakłady ubezpieczeń.

Warto z nich korzystać w celu poprawy bezpieczeństwa naszego biznesu.