Menu Zamknij

TWÓJ DOM/MIESZKANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Nigdy jeszcze pakiety ochrony dla gospodarstw domowych nie były tak rozbudowane i korzystne jak obecnie. Nasze mienie oraz rodzina może być chronione  kompleksowo w ramach jednej polisy.
W skład pakietów wchodzą między innymi:
Ubezpieczenie domu/ mieszkania ze stałymi elementami – kompleksowa ochrona na wypadek działania żywiołów – pożaru, powodzi, wiatru, zalania i innych
Ubezpieczenie ruchomości domowych
– kompleksowa ochrona na wypadek działania żywiołów – pożaru, powodzi, wiatru, zalania i innych
Ubezpieczenie budynków gospodarczych, lub garaży wolnostojących – kompleksowa ochrona na wypadek działania żywiołów – pożaru, powodzi, wiatru, zalania i innych
Ochrona na wypadek kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie budowli ( ogrodzenia, altanki itp.)
Ubezpieczenie szyb i innych elementów szklanych – od stłuczenia
Ochrona na wypadek przepięcia, stłuczenia lub dewastacji (w tym graffiti)
ASSISTANCE– w niektórych zakładach  bardzo rozbudowany – pomoc w walce z żywiołem, lokal zastępczy, pomoc w razie codziennych awarii, zatrzaśniętych drzwi, pomoc w razie problemów ze zdrowiem.
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – odpowiedzialność jaka ponosimy za zdarzenia związane z życiem codziennym ( np. zalanie mieszkania sąsiada, wybita przez dziecko szyba, zarysowanie samochodu podczas jazdy na rowerze itp. Zakład ubezpieczeń oceni szkodę i wypłaci odszkodowanie za wyrządzone przez ubezpieczonego lub jego bliskich szkody.
Ubezpieczenie NNW –  świadczenie w przypadku uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego lub członków rodziny, którzy zostaną zgłoszeni do ubezpieczenia ( np. w razie złamania nogi itp., z możliwością rozszerzenia zakresu o skutki spowodowane zawałem serca lub udarem mózgu).
Ubezpieczenie ochrony prawnej – obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ochrony prawnej powstałe w związku z czynnościami życia, prywatnego dokonanymi przez Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia.